BDD 2023

ADRESA ORGANIZACIONOG I NAUČNOG ODBORA

Klinika za kožne i polne bolesti, Medicinski fakultet Vojnomedicinska akademija Crnotravska 17, 11000 Beograd, Srbija
Tel: (011) 360 8582, (011)360 8593
Fax: (011) 360 8583
BDD 2023

SEKRETARIJAT I TEHNIČKA PODRŠKA 23. BDD

Turistička Agencija FAR & AWAY Birčaninova 17a, 11000 Beograd:
(011) 3614 808,
(011) 3614 786
Radmila Lipović - mob. 064 1198 401
BDD 2023

Kontaktirajte nas