BDD 2023

PRIJAVA RADOVA

PRODUŽENI SU ROKOVI ZA PRIJEM SAŽETAKA

Rok za prijavu radova - 15. oktobar 2023.
Rok za obaveštenje o prihvatanju radova - 20. oktobar 2023.

* Autori prihvaćenih usmenih saopštenja, stiču pravo na besplatnu kotizaciju.
* Na Kongresu će biti dodeljenje nagrade za najbolje usmeno saopštenje, poster prezentaciju i prikaz slućaja.

BDD 2023

Prilikom prijave radova molimo Vas da se vodite sledećim uputstvima:

+ Sažetke možete slati na srpskom i engleskom, koristeći latinično pismo
+ Naslov pisati velikim slovima
+ U formularu je potrebno popuniti sva polja
+ Apstrakt treba da sadrži do 250 reči (ne računajući naslov, ime autora, ko-autora i afilijacije)
+ Rad treba da sadrži: uvod, cilj, metodologiju, rezultate i zaključak
+ Istaknite 3 do 5 ključnih reči u radu
+ U tekstu ne koristiti tabele, grafike i ne navoditi reference

NAPOMENE:

Molimo Vas da pravilno unesete Vašu kontakt e-mail adresu radi buduće korespodencije vezane za Vaš rad

Rok za prijavu radova je do 20. septembara 2023.
Prihvaćeni radovi biće potvrđeni putem mail-a.

BDD 2023

SEKRETARIJAT I TEHNIČKA PODRŠKA 23. BDD

Turistička Agencija FAR & AWAY
Birčaninova 17a, 11000 Beograd
Tel: (011) 3614 808,
Tel: (011) 3614 786
Radmila Lipović - mob. 064 1198 401
BDD 2023

Prijava radova